Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ηλεκτρονική μας σελίδα.Το shreddedbody.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πωλήσεων και πληροφοριών για τα υγιεινά συμπληρώματα διατροφής. Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε για να παρέχει μια κατάλληλη προσωπική πληροφόρηση στους καταναλωτές για να αγοράσουν τα προϊόντα, για τη διατήρηση της καλής υγείας.

 To shreddedbody.gr επιθυμώντας κάθε επισκέπτης να έχει μια ασφαλή, ευχάριστη επίσκεψη, έχει καθιερώσει τους παρακάτω όρους και τις διατάξεις έτσι ώστε και οι δύο πλευρές να ξέρουν τι περιμένει ο ένας από τον άλλον. Με τη χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμευτείτε με τους ακόλουθους όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Η χρήση της ιστοσελίδας μας επιβεβαιώνει την αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των όρων και διατάξεων. Η καταχώρηση μιας παραγγελίας αποδεικνύει , παράλληλα, την αποδοχή αυτών των όρων και διατάξεων. 

Αποκήρυξη ευθύνης για την χρήση της ιστοσελίδας
Ρητώς συμφωνείτε ότι η χρήση της ιστοσελίδας είναι με δική σας ευθύνη και ότι το shreddedbody.gr, τα προϊόντα και οι πληροφορίες οι οποίες προβάλλονται από εμάς ή τρίτους δεν αποτελούν ή δύναται να υποκαταστήσουν την ιατρική συμβουλή και παρακολούθηση. Αποτελεί δε μόνιμη δέσμευσή σας πως η χρήση των πληροφοριών και των προϊόντων θα γίνεται με γνώση και παρακολούθηση του θεράποντα ιατρού σας που είναι υπεύθυνος της ιατρικής αγωγής και θεραπευτικής αξίας υπηρεσιών πληροφοριών και προϊόντων. Το shreddedbody.gr δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα θα είναι σε συνεχή λειτουργία ή χωρίς τυχόν λάθη. Επιπλέον, το shreddedbody.gr.  δεν εγγυάται ως προς τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν από τη χρήση της ιστοσελίδας ή τη χρήση των πληροφοριών ή του περιεχομένου που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας, περαιτέρω. Το shreddedbody.gr αποκηρύσσει ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που βρίσκονται στις διασυνδεδεμένες ιστοσελίδες τρίτων. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε αρμόδιοι για την ακρίβεια, τη συμμόρφωση με τα πνευματικά δικαιώματα, τη νομιμότητα ή την ευπρέπεια του υλικού που περιλαμβάνεται στις ιστοσελίδες τρίτων και με το παρόν κείμενο οριστικά παραμερίζεται οποιαδήποτε αξίωση εναντίων μας όσον αφορά σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Με την χρήση του shreddedbody.gr συμφωνείτε ρητώς ότι το shreddedbody.gr σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται ότι θα παρέχει οποιαδήποτε έκπτωση, καθώς και προσφορά σε προϊόντα και υπηρεσίες, το shreddedbody.gr τηρεί μονομερές δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε παροχή προϊόντος και υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή κριθεί επιζήμια για το shreddedbody.gr. Το shreddedbody.gr δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση να παρέχει επ’ άπειρον σταθερές τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και όποια χρήση αυτών γίνει, θεωρείται μόνο ευεργετική για τους πελάτες του καταστήματος.

Σε καμία περίπτωση εμείς ή οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή διανομή της ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή μακροπρόθεσμες ζημιές ή για τη απώλεια κερδών, στοιχείων ή άλλων άυλων απωλειών (ακόμα και αν έχουμε ενημερωθεί της δυνατότητας τέτοιων ζημιών) που προκύπτει από:
α) Την χρήση ή την ανικανότητα να χρησιμοποιηθεί η ιστοσελίδα,
β) Το κόστος της προμήθειας των αγαθών και των υπηρεσιών υποκατάστατων ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε στοιχείων, πληροφοριών ή μηνυμάτων που λαμβάνονται ή των συναλλαγών που εισάγονται μέσω ή από την ιστοσελίδα,
γ) Αναρμόδια πρόσβαση ή αλλαγή των πληροφοριών, των μεταδόσεων ή των στοιχείων εγγραφής σας,
δ) Δηλώσεις οποιουδήποτε τρίτου στην ιστοσελίδα,
ε) Αμελείς ή σκόπιμες πράξεις του shreddedbody.gr και των αντιπροσώπων του ή
στ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την ιστοσελίδα.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε το shreddedbody.gr ακέραιο από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των λογικών νομικών αμοιβών, που γίνονται από οποιονδήποτε από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο που προκύπτει από το περιεχόμενο που υποβάλετε, πληροφορίες που διαβιβάζετε μέσω της ιστοσελίδας, της χρήσης σας της ιστοσελίδας της σύνδεσής σας στην ιστοσελίδα, της παραβίασής σας των όρων χρήσης ή της παραβίασης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτου.

Οι υποχρεώσεις του λογαριασμού σας
Λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση σας της ιστοσελίδας , συμφωνείτε :
α) Να παρέχετε τις αληθινές, εξακριβωμένες, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες του λογαριασμού σας όπως προτρέπεται από την αίτηση εγγραφής σας (οι “πληροφορίες εγγραφής”) και
β) Να διατηρήσετε και να ενημερώσετε αμέσως τις πληροφορίες εγγραφής του λογαριασμού σας σε περίπτωση αλλαγών για να κρατήσετε αληθινό, ακριβές, τρέχοντα και πλήρη τον λογαριασμό σας.
γ) Ότι είστε ενήλικος και ότι μέσα από τον λογαριασμό σας δεν θα δοθεί πρόσβαση σε αγορά προϊόντων σε ανήλικο χρήστη, παρά μόνο οι όποιες αγορές προϊόντων αφορούν ανήλικο χρήστη γίνονται από εσάς και μόνο εσάς και πάντα με την σύμφωνη γνώμη θεράποντα ιατρού.
Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθείς ή ελλιπείς, μπορούμε να αναστείλουμε ή να μην ολοκληρώσουμε την εγγραφή σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε τωρινή και μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας.
Είστε αρμόδιοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και της εγγραφής σας και είστε πλήρως αρμόδιοι για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται κάτω από τον κωδικό πρόσβασης και την εγγραφή σας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης της ασφάλειας. Το shreddedbody.gr θεωρεί αυτές τις πληροφορίες εγγραφής ιδιωτικές. Οι πληροφορίες τηρούνται σε έναν ασφαλή κεντρικό υπολογιστή για να προστατευθούν από τα εξωτερικά συμβαλλόμενα μέρη. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες μόνο για τους περιορισμένους λόγους της επεξεργασίας της παραγγελίας σας, για στατιστικούς λόγους, για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας προς εσάς, για να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας και για να σας ειδοποιήσουμε για τα προϊόντα ή τις ειδικές προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στο shreddedbody.gr θα βρείτε προϊόντα υψηλής ποιότητας από επιλεγμένους κατασκευαστές και αντιπροσώπους σε ανταγωνιστικές τιμές. Λόγω του γεγονότος του μεγάλου όγκου προϊόντων και προμηθευτών είναι δυνατόν να εμφανιστούν αλλαγές τιμών, απότομη μείωση του stock των προϊόντων ή λάθη στην εμφάνιση στο site του shreddedbody.gr, ο περιορισμός των οποίων είναι βασικό μας μέλημα ωστόσο δεν μπορεί να είναι μηδενικός. Αλλαγές ή επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές, εφόσον αυτά έχουν ανοιχτεί ή χρησιμοποιηθεί.